Cennik kategoria B


Kategoria B

Szkolenie podstawowe

Cena kursu     1900   

50 zł doliczamy przy płatnościach w ratach

Szkolenie podstawowe obejmuje:                                                               

  • Szkolenie teoretyczne - 30 godzin wykładów (1 godzina to 45 minut),
  • Kurs pierwszej pomocy - 4-godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzony przez ratownika medycznego
  • Egzamin wewnętrzny - przeprowadzany jest na zasadach egzaminu państwowego,
  • Szkolenie praktyczne - 30 godzin jazdy (1 godzina to 60 minut).
Dodatkowa godzina jazdy 60 zł

    

Dodatkowe pół godziny jazdy na placu manewrowym 30 zł
Dodatkowa godzina teorii indywidualnego nauczania - 100% Zdawalności 45 zł

Książka z płytą CD testy                                                                                          w cenie kursu             

Profil PKK 0-17zł

W Twoim imieniu możemy utworzyć numer profilu kandydata na kierowcę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo  17 zł.

Otwierając profil samodzielnie unikniesz kosztów opłaty.

Informacje dodatkowe

Za niestawienie się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD), obowiązuje opłata 170zł.

Egzamin można przełożyć 2 dni wcześniej bez ponoszenia opłaty.

 

Za niestawienie się w danym dniu na jazdy w OSK Piotr Białas, obowiązuje opłata 100zł za 2 godziny jazd. 

Można przełozyć jazdy bez ponoszenia opłaty, po poinformowaniu dzień wcześniej do godziny 18:00  o nie pojawieniu się na jazdach.

 

Szanujemy Państwa czas, dlatego prosimy szanować nasz czas.

 

Dziękujemy.